Hizmetler
Sertifikasyon Mühendislik Muayene

Sertifikasyon Mühendislik Muayene

Sivil ve askeri helikopter platformlarından istenen belgelendirme zorunluluğu gereği, Helikopter platformları (Heliport – Helidek) sertifikasyon – ruhsatlandırma faaliyetlerinin Mühendislik muayenesi HeliPLAT Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır.

MÜHENDİSLİK MADDELERİ

• Konuşlanma alanı ve markalanması
• Konuşlanma alanı mania ve yükseklikleri ve klerensler
• Kaymaz boya güverte kaplaması
• Vertrep alanı markalanması ve klerensleri
• Hifr alanı markalanması
• Hangar kapısı ve markalanması
• Işıklandırma ve kontrolü
• Görsel iniş aksesuarları
• Güverte mukavemeti
• Güverte dreyn devreleri ve sızdırmazlık
• Duman sızdırmazlığı
• Güverte bağlama mapaları ve sabitleme donanımı
• Haberleşme
• Helikopter kontrol istasyonu donanımı
• Rüzgar ölçüm sistemi
• Yangın savunma
• Yakıt depolama ve transfer sistemi
• Elektrik güç sistemi
• Nitrojen servis sistemi
• Tatlı su ile yıkama donanımı
• Hangar
• Bakım donanımı
• Helikopter taşıma arabaları
soap2day